Peyniriçeği Mağarası, Bodrum yarımadasında nadir görülebilecek, binlerce yılda oluşmuş bir doğa harikasıdır. Peynir çiçeği mağarası, çevresinde baskın olan volkanik kaya yapılarının arasından sıyrılmış küçük bir karstik tepe içerisinde oluşmuş, yatay bir mağaradır. Ayrıca mağaranın giriş ağzından yaklaşık 5m. Aşağıda, kıs aylarında aktif olan bir dere yatağı bulunmaktadır. Bu akarsuyun mağaranın oluşumundaki en önemli etkenlerden biri olduğu düşünülmektedir.
man
Yorum Ekle