Tarih


Datça Yarımadası’nın tarihinin, yapılan kazı çalışmaları sonucunda M.Ö.2000 ‘e kadar indiği tespit edilmiştir. Başka bir gösterge ise M.Ö. 600 ve 700 yıllarında, Datça Yarımadası’na kurulmuş 50’den fazla yerleşim merkezinde, toplam 80-120 bin kişinin yaşadığı yönündedir. Datça’ya önce Karlar, sonra sırasıyla Mısırlılar, Hititler, İskitler, Asurlular, Dorlar, Persler, Sparta ve Atinalılar, Büyük İskender, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar egemen olmuşlardır. İşte sana, binlerce yıllık tarihi ve tarihi eserleri ile bereket saçan bir yarımadanın hikayesi...


Yarımada üzerinde kurulan önemli yerleşim merkezleri şunlardır:
1- Şimdiki ilçe merkeziyle Kızlan Ovası arasındaki Burgaz Düzlüğü’nde kurulan Birinci Knidos (Eski Knidos),
2- Emecik Köyü dolaylarında gelişen Bibassos,
3- Kargı Koyu nda kurulan Akandos,
4- Tekir Burnu’nda kurulan Yeni Knidos.
Karlar kuzeyde Menderes Nehri ve güneyde Köyceğiz Gölü’ne kadar olan bölgede yerleşerek buraya Karya adını vermişlerdir. Datça Yarımadası da Karya sınırları içindedir.
Dorlar Güney Karya’ya gelmeden önce Orta Asya’dan Kavimler Göçü yolu ile Balkan Yarımadası’na gelip Peleponez Yarımadası’na yerleşmişlerdir.

Sonradan Ege Denizine açılmışlar, Datça Yarımadası’nı kolonilere katmışlardır. Dorlar aldıkları yerlerin ahalisine önceleri esir rnuamelesi yapmış. Datça’da Knidos, Bodrum ‘da Halikarnassos, lstan­köyde Kos, Rodos’ta İalisos, Kamiros ve Lindos (Dor şehir birliğini oluşturan şehirler) şehirlerinin kuruluşunda yerli halkı işçi olarak kullanmışlardır. Ancak daha sonraları bu esirlere vatandaş muamelesi yapmışlar, söz sahibi olmalarını sağlamışlardır.
Dorlar’ın Datça Yarımadası üzerindeki ilk yerleşimleri bugünkü Datça İskelesinin 1.5 km kuzey doğusundaki Bur­guz mevkiinde olmuştur burada Eski Knidos şehrini kur­muşlardır Takribi aynı zamanlarda yarımada üzerinde ikin­ci yerleşim bugünkü Yaka Köyü’nde bulunan Kumyer’de yapılmış, burada Triopium şehri kurulmuştur. Triopium şeh­ri Knidos’tan ayrı bir limana sahipti. Bu liman Kumyer’in altındaki Palamutbükü Ovası’nın yarım mil açığındaki Baba Adası’na sahilden yapılan bir bağlantı ile meydana getiril­mişti. Triopium şehrinde 4 yılda bir Apollon adına 6 Dor şehri birlikte Büyük Dor Şenlikleri düzenlerlerdi. Bu şenlik­lerde, dini, ilmi, sportif yarışmalarla müzik ve at yarışmaları düzenlenirdi. Şenlikler Triopium’da bulunan Apollon Kut­sal Tapınağı’nda yapılırdı. Bugün Kumyer’in yukarısındaki dik bir tepe üzerinde duvarda tahkim edilmiş bir Acropolis vardır. Düzlük kısmındaki Palamutbükü Limanı mavi yol­culuk yapanların uğrak yeridir.
M.Ö.4.yy. ‘da Knidoslular bugünkü Hızırşah Köyünde seramik atölyeleri işletmişler ve burada 3000 civarında köle çalıştırmışlardır.


1282’de Menteş Bey bölgeyi Bizanslılardan tamamen geri almış, Menteşoğlu Beyliği’ne saldırmasıyla Osmanlı İmparatorluğu’na katılan Datça Yarımadası, bir ara tekrar Menteşoğlu Beyliği’ne geçmişse de 1413 yılında Çelebi Mehmet döneminde kesin olarak Osmanlı hakimiyetine gir­miştir.
Girit’ten gelen Ali Ağa adındaki soylu bir kişi sonraları yerel lehçede Ela ya da Ela ki diye isimlendirilen mahalleye yerleşip burada bir cami yaptırmıştır Camiyi halen bütün görkemi ile görmek  Burada Prof. Dr. Numan Tuna'ya göre antik dönemin ünlü tarihçisi Heredot'un söz ettiği 6 DOR şehir birliğinin bir araya gelerek Apollon adına yarış düzenledikleri yer ve Apollon tapınağının bulunduğu şehirdir.

Nasıl gidilir? Knidos Antik Kentine karadan veya denizden gidilebiliyor. Datça'dan Knidos Antik Kentine 35 km.’lik asfalt yolla ulaşabilirsiniz. Yolun son 7 km.’lik bölümü asfalt olmasına rağmen epey dar. Ancak, yolun muhteşem manzarası bu yolu nefis bir yolculuk haline getiriyor. Ayrıca, Datça'dan her sabah Knidos'a gezi tekneleri kalkıyor. Muhteşem koylara da uğrayan tekneler, akşamüstü geri dönüyorlar.

Yel Değirmenleri

Datça'da yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahip olan yel değirmenlerinin yoğun olduğu bölge Kızlan Köyü. Bu bölge aynı zamanda Datça’nın en rüzgâr alan bölümü. Datça-Marmaris yolu kenarında bulunan altı yel değirmeninden ikisi restore edilmiş durumda.

Yel Değirmenleri

Knidos

Muğla İli, Datça İlçesi Reşadiye Yarımadası Türkiye’nin güneybatı uç noktasında yer alan yaklaşık 60 km uzunluğundaki Datça Yarımadası’nın batı kısmını meydana getirmektedir.

Knidos

Burgaz Örenyeri

Burgaz Örenyeri, Datça İlçe Merkezinin 2 km. kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Burgaz Örenyeri

Apollon Kutsal Alanı (Emecik Arkaik Tapınak)

Marmaris-Datça yolu üzerinde, Emecik köyü yakınlarında bulunan Apollon Kutsal Alanı, 1998-2006 yılları arasında T.C. Kültür Bakanlığı adına, Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından Alman Bilimsel Araştırma Kurumu ile işbirliğinde ve Gerda-Henkel Vakfı’nın katkılarıyla Marmaris Müze Müdürlüğü Başkanlığında Kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir.

Apollon Kutsal Alanı (Emecik Arkaik Tapınak)