Tarih


Çağlar Boyu Fethiye...

Antik çağlardaki adı Telmessos olan Fethiye, Anadolu uygarlıklarının en eskilerinden biri olan Likya Uygarlığı batıda Karya sınırındaki en önemli kenti. Kuruluşuna ilişkin kesin bir bilgi bulunmamasına rağmen elde edilen yazılı belgelerde kentin geçmişinin M.Ö 5.YY a kadar uzandığı belirtilmekte.

Bir Likya efsanesine göre Finike Kralı Agenor’un kızına sevdalanan Tanrı Apollon küçük bir köpek kılığına girerek kral kızının gönlünü çalar ve bu evlilikten doğan çocuklarının ismini de Telmessos koyarlar. Apollon’un kurduğu kente de oğluna ithafen Telmessos adı verilir. Adını Tanrı Apollon’un oğlundan aldığı söylenen kent MÖ 547 yılında Pers Kralı Harpagos’un tüm Likya ve Karya kentleri ile birlikte Telmessos’u da ele geçirmesiyle Perslerin 1. Satraplığını oluşturur. MÖ 5. YY ortalarında kurulan Antik-Delos Birliğine katılan Telmessos bir müddet sonra bağımsız bir kent olarak birlikten ayrılmasına rağmen MÖ 4.YY a kadar birlikle ilişkisini sürdürmeye devam eder.


Telmessos Tiyatrosu

​Antik çağda Telmessos kahinler kenti olarak ünlüymüş. Erken Roma döneminde inşa edilmiş olan tiyatro M.S 2. yy’da onarım görmüştür.

Telmessos Tiyatrosu

Kral Mezarları (Amintas)

​Şehir merkezinde Likya döneminden (MÖ 4yy) kalma, kayalara oyulmuş kaya mezarıdır. Yüze yakın düzgün basamakla Amintas’a çıkılır.

Kral Mezarları (Amintas)

Af Kule Manastırı

Manastır manzara olarak gerçekten mükemmel bir manzaraya sahiptir. Kayaya oyulan manastıra basitçe örülmüş merdivenler ile çıkılır. Manastır iki katlıdır.

Af Kule Manastırı

Fethiye Kalesi

Sahilden bakıldığı zaman Amintas Kaya Mezarlarının sağında yer almaktadır.

Fethiye Kalesi
Gemiler Adası

Araxa

Araxa, Xanthos vadisinin kuzey ucunda, yüksekte, dağlık yöreye yakın bulunan Ören köyündedir. Kent adı yazıtlardan belirlenmiştir. 1946 yılında Ören’de bir vatandaş, Orthagoras adlı ünlü bir vatandaşın kamu hizmetlerini gösteren Araxa halkının bir bildirisini buluncaya kadar kent hakkında bir şey bilinmiyordu.

Araxa

Cadianda

Likçe adı Cadavanti olan Cadianda, Fethiye’ye 20 km uzaklıktaki Yeşil Üzümlü bucağı yakınında yer almaktadır. Tarihi MÖ 5.YY a kadar uzanan kentin Roma İmparatorluğu döneminde çok canlı ve zengin bir yerleşim yeri olduğu bilinmektedir.

Cadianda

Kayaköy

Fethiye’ye 8 km uzaklıkta bulunan Karmilassos antik şehri üzerinde 14.YY’dan başlayarak kurulmuş eski bir Rum yerleşimi olan Kayaköy’ün geçmişi MÖ.3000’lere kadar gitmesine rağmen antik dönem kalıntılarından günümüze MÖ 4. YY’a tarihlenen az sayıda lahit ve kaya mezarları ulaşmıştır.

Kayaköy