Yazıttan MÖ 2.yy da Araxa’nın Bubon ve sonra da ülkeyi yağma eden ve birçok yurttaşı  esir alıp götüren Cibyra ile savaşa tutuştuğu yazılı idi. Orthagoras durumu anlatmak üzere elçi olarak Likya Birliğine gönderilir. Tlos ve Xanthos’taki zorbaca başkaldırılar döneminde Orthagoras, birlik ordusunda başarıyla savaşır. Likyalılar ve Telmessos arasındaki çatışmada da aynı başarıyı gösterir. Araxa’nın komşusu olan Orloanda’nın birliğe katılmasında büyük rol oynar. Ve daha sonraları da Roma’dan gönderilen elçilerle görüşmeleri Orthagoras sürdürür.

Araxa’da büyük bir yapıdan bazı kalıntılara rastlanmaktadır. Bu yapının bir duvarı 3 metre yüksekliğe ulaşmaktadır. Taşlar poligonal ve yer yer dörtgen biçimli ve ustalıkla işlenmiştir. Hayli alçak olan akropol tepesinde, köye bakan yüzünün doruktan az aşağısında, masif bir duvar göze çarpar.

Aşağıda çay kenarında birçok Gotik lahit mezar kapağı göze çarpar. Yazıları okunamaz durumdadır ancak aralarında en ilginçleri, köyden bir mil kadar batıda yol kenarındaki alçak bir tepeciğin dibindeki kayaya oyulmuş bir düzine kadar mezardır.


man
Yorum Ekle