Tarih


Köyceğiz'in tarihi M.Ö. 3400 yıllarına kadar uzanır. Karyalılarla başlayan ilk yerleşim; sırasıyla İskitler, Asurlular, İyonyalılar, Dorlar, Akalar, Persler, Hellenler, Seleykoslar, Romalılar, Selçuklular, Menteşeoğulları ve Osmanlılar ile devam etti.

Köyceğiz'in tarihi ile ilgili ilk bilgileri tarihçi Herodot, Coğrafyacı Strabom ve İngiliz Arkeolog Hoskin vermektedir.
M.Ö. 2000 yıllarında Yunanlılar ve Akaların deniz yolu ile Ege kıyılarına çıkmaları ile sahilde yeni koloniler kurulmuş, iç kısımlarda ise Karyalıların kolonileri ile gelişim sağlanmış, böylece ilçe daha M.Ö. 1000 yıllarında oldukça iyi bir konuma gelmiştir. Köyceğiz Gölü'nün Akdeniz'le birleştiği yerde Kaunos şehri Karya'nın önemli limanlarından ve ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Akropol, Kaunos Antik Kenti ile Harab ve Susan Kaleleri önemli tarihi eserlerdir.

Osmanlılar Döneminde ilçe Hurşit Paşa'nın Muğla Mutasarrıflığına getirildiği dönemde bugün bulunduğu yer olan Yüksekkum'a taşınır. İstiklal Savaşı'nda düşman saldırısına uğrayan Köyceğiz; 1919 yılı sonunda Tahir Ağa, Mehmet Zeki Osman Ağa ve Tevfik Bey'in öncülüğünde Kuva-i Milliye Teşkilatı’na katılarak yurt savunmasına dahil edilmiştir.

Köyceğiz ismi nereden geliyor? Efsanelere göre Köyceğiz, göl alanı üzerinde bulunan bir ovada kurulmuş. Bilinmeyen bir zamanda ovayı sular basmış. Felaketin seyrine gelenler gölün doğu kısmında kalan birkaç evi ve insanı görünce: "Bütün şehir batmış, sadece kıyıda bir Köyceğiz kalmış." demişler. Bugün hâlâ Köyceğiz Gölü’nün altında bir batık şehir olduğuna inanılır.


Kaunos Antik Kenti

Köyceğiz Gölü'nü Akdeniz'e bağlayan Dalyan kanalı kıyısındaki Kaunos antik kenti limanın kuzeyinden başlar ve Dalyan köyünün üst kısmındaki kayalıklarda son bulur. Efsaneye göre Miletos'un oğlu olan Kaunos, kız kardeşi Byblis kendisine aşık olunca onun bu aşkına cevap vermemiş ve Byblis kendini asmıştır.

Kaunos Antik Kenti

Akropolis

Akropolis, Kaunos Antik Kenti üzerinde, 152 metre yükseklikteki tepeye kurulmuştur. Surların kuzey yönünde olanı orta çağdan kalmadır. Uzun sur limanın kuzey yönünden başlayıp Dalyan Köyü’nün ilerlerindeki sarp kayalığa kadar uzanıyor.

Akropolis

Amfi Tiyatro

Kaunos Antik Kenti’nde bulunan Akropolis'in batı yamacına oturtulmuş ve en az 5000 oturma kapasiteli olan Tiyatro, Anadolu geleneğine uygun olarak güneybatıya dönüktür. Plan olarak Hellen tiyatrolarının geleneğini sürdürür.

Amfi Tiyatro

Kral Mezarları

Kaunos'taki Dalyan Kanalı'na bakan gösterişli kaya mezarları, İ.Ö binden beri Anadolu'da var olan bir geleneğin devamıdır. Cepheleri tapınak şeklinde oyulmuş bu mezarların antik çağda soygunlara uğramıştır.

Kral Mezarları

Akköprü

Köyceğiz ilçesinde adını Dalaman nehri üzerinde kurulacak baraja veren tarihi Akköprü, yıl boyunca çok sayıda ziyaretçi ağırlar.. Geçmişte Ege ile Akdeniz'i bağlayan tek köprü olan Akköprü, MS 3. yüzyılda Romalılar tarafından yapıldı.

Akköprü

Gedova Adası

Hristiyanların din savaşlarından Yahudilerin dışlanması üzerine onlardan biri kaçıp Gedova'ya gelir. Önce "Yehova" olan bu adanın ismi daha sonra Gedova olur

Gedova Adası

İmbros Kalesi

Kaunos Antik Kenti’nin kuzeyindeki Ölemez Dağı üstünde yer alan İmbros Kalesi eskiden liman yakınındaydı.

İmbros Kalesi