Yaklaşık 1.5 saatlik bir tırmanışla ulaşılan tepenin üzerinde sur duvarları ve bir gözetleme kulesine ait olması gereken kalıntılar mevcuttur. Bu nokta, Marmaris Körfezi, Rodos ve adanın iki tarfında yeralan boğazların izlenebileceği stratejik bir konuma sahiptir. Tepenin eteklerinde de bir çok yapı kalıntılarına ait temel izleri görülmektedir.

Yerleşim hakkında yapılan bilimsel çalışmalar olmadığı için kesin ve detaylı bilgi edinilememektedir. Ada köyü antik yerleşimi doğa yürüyüşü alanı olarak benimsenmiştir. Alternatif turlar düzenlenmektedir. Kaleye ulaşılan yürüyüş yolunun çöplerden arındırılmış olarak korunması ve turizm amaçlı dahi olsa hiç bir yapılaşmaya gidilmemesinin gerektiği düşünülmektedir. Ancak tepenin eteklerinde yer alan eski Adaköyü yerleşiminde mevcut taş yapıların onarımı, cumhuriyetin ilk yıllarında bir köy yerleşiminin sergilenmesi ve bir sanat
kültür merkezi olarak kullanımının sağlanması mümkündür.


man
Yorum Ekle