Muğla İli, Marmaris İlçesi, Turgut Köyü Sınırları İçerisinde kalan kalan Hydas Antik Kenti, Turgut Köyünün Güney-Doğusunda bulunan ve denize dik inen dağların yaklaşık 270 Metre yüksekliğinde, oldukça dik bir tepe üzerinde müstahkem bir yerleşim yeridir.  Bozburun Yarımadasının batı kıyısında yer alır.

Anadolunun Güneybatı ucunda, Karia bölgesinde bulunan bu yarımada, Ege ve Akdeniz arasındaki deniz ticaret yollarını  iyi kontrol altında tutan bir konuma sahiptir. Savunma duvarları ile çevrili yerleşim, kale ve kuzeybatı güneydoğu yönünde uzanan 6 km.lik bir dağ sırasının en dar yerinde kayalık bir sırt üzerinde kurulmuştur. Akropol ve batısında ki yerleşim alanı yaklaşık 3.5 ha bir alanı kapsamaktadır. Kent içinde bölgeye özgü basamaklı piramit mezar taşlarının kullanıldığı bir mezarlık alanı bir çok sarnıç, yapı kalıntılarına ait temel izleri, bir kutsal alan, bir liman, piramit çatılı bir anıt mezar gibi kalıntılar bulunmaktadır. Kentte,  mimari teknik ve küçük buluntulara göre hellenistik, arkaik ve geometrik  dönem izlerine rastlanmaktadır. Antik kentte Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri ile Almanya uyruklu Mathias BENTER 1997-2005 yılları arasında arkeolojik yüzey araştırması çalışmalarını sürdürmüştür.

Hydas antik kenti sınırları içinde bulunan Pramit çatılı anıt mezar Akropolün kuzeyinde vadi tabanından yaklaşık 35 Mt. Yüksekliğinde inşa edilmiştir. Vadiden ulaşılması zor bir kayalık yükselti üzerinde kuruludur. Mezar odasının duvar örgüsü kaba işlenmiş poligon taşlardan oluşmaktadır. Uç noktası düzeltilmiş, dik piramit biçimdeki bir çatı, kübik mezar odasının tavanını örtmektedir. Bunun en üstünde belki bir standart y7a da buna benzer bir öge bulunmaktadır. Mezarda kireç katkılı bir sıva kullanılmıştır. Mezarın tabanındaki pervaz üzerinde bu sıva içinde 4 yuvarlak ize rastlanmıştır. Muhtemelen bu izler yapıyı süsleyen vazolara ait olabilir. Yapının alçak girişi çökmüş durumdadır. Bu alan içinde M.Ö 4 ve 3. yüzyıllara tarihlenebilen okunması zor bir yazıt mezarın Diagoras adında bir savaşçıya ait olduğu bilgisini vermektedir. 


man
Yorum Ekle