Bir antik dönem yerleşimi olan İyilik Kayalığı Marmaris İlçe Merkezinde Cumhuriyet Meydanı arkasında 95. Sokakta yer almaktadır. 2000 yılında Marmaris Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Muğla Üniversitesinin katılımı ile gerçekleştirilen kazı çalışmaları ile ortaya çıkarılmıştır. Kurtarma kazısı ile elde edilen veriler ışığında İyilik Kayalığının antik Physkos kentinin akropollerinden biri olduğu anlaşılmış ve alan Muğla Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Kurulu’nun 23.02.2001 gün ve 285 sayılı kararı ile I.Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiştir. 2004 yılına kadar otopark olarak kullanılan alan 2004-2005 yıllarında Marmaris Müze Müdürlüğü ve Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından bölgenin ilk arkeoloji parkı olarak olarak düzenlenerek haziran 2005 tarihinde ziyarete açılmıştır.

İyilik Kayalığında ele geçen kalıntılar MÖ.4yy ile MS.4yy. arasına tarihlenmektedir. İyilik kayalığında sergilenen eserlerin bir çoğu antik dönemde iyilik kayalığında yer alan eserler olup, tüm eserler Marmaris ilçe merkezinden derlenen antik dönem eserleridir. İyilik kayalığı Karia Bölgesinde nadir olarak el değmeden ele geçen buluntuları ile Marmaris ilçe merkezinin erken tarihine ışık tutmakla birlikte modern Marmaris’in antik Marmaris (Physkos) kenti üzerine kurulduğunun bir kanıtı olmasıdır.


man
Yorum Ekle