Marmaris Kalesi ile ilgili ilk bilgileri günümüze aktaran M.Ö.490-425 yılları arasında yaşayan ünlü tarihçi Halikarnassos’lu (Bodrum) Heredot’tur.Heredot M.Ö.3.binde Marmaris’te bir kale olduğundan ve burada yaşayan halktan bahseder.

Marmaris Kalesi M.Ö.334 yılında Anadolu’ya giren Büyük İskender’in orduları tarafından kuşatılmış, halk bir süre kuşatmaya direnmiş ve daha sonra kaleyi ateşe vererek dağlara saklanmıştır. Kalenin stratejik önemi nedeni ile Büyük İskender Kaleyi onarttırarak bir kısım askerini buraya bırakmıştır.Ancak İskender tarafından kuşatılan bu kale bugün mevcut olan Osmanlı kalesi değil, Marmaris-Asar Tepe üzerinde yer alan antik dönem yerleşimine ait kale olmalıdır.

Marmaris Kalesi ile ilgili en önemli yazılı kaynak ise 17.yy.da yöreyi dolaşan Evliya Çelebi’ye aittir. Evliya Çelebi ünlü eseri Seyahatnamesinde, kalenin yapımı için Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos seferi öncesinde emir verdiğinden bahseder.Bu bahisle ilgili olarak kalenin giriş kapısı üzerindeki yazıtta 1522 tarihi yer almaktadır ve Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos’u fetih tarihi de 26 Aralık 1522’dir.
 
Evliya Çelebi’nin kalenin fiziki durumu ile ilgili olarak verdiği bilgilerde; Kalenin ana kaya üzerine 4 tabyalı olarak inşa edildiğini, düzgün kesme taştan yapılmış, 400 ayak uzunluğunda beden duvarlarının olduğunu, giriş kapısı üzerinde bir kitabenin yer aldığını,denize bakan burçlarda birer nöbetçi odası, içeride minaresiz bir cami ile bir kayyum
(imam),bir müezzin,bir dizdar(kale muhafızı) ve kale görevlilerine ait bir oda bulunduğundan bahseder.
 
Ayrıca kaleye çıkan yol üzerinde Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan adına yaptırılmış, kitabesinde 1545 tarihi okunan bir menzilhane yer almaktadır. Kale ve menzilhane Marmaris’in tek, yörenin ise sayılı anıtsal yapılarındandır.
 
19.yy.gezgin araştırmacılarından Charles Texier, Marmaris’teki kale ile ilgili olarak kalıntıları Finex dağlarında (Asar Tepe) bulunan, Physkos Antik kentinde Marmaris Körfezine hakim bir kaleden bahseder.Texier’in bahsettiği bu kentin kalıntılarının Marmaris limanına kadar devam ettiği ve limandaki yerleşimin Asar Tepe üzerindeki antik dönem
yerleşiminin kıyı kesimini oluşturduğu, Marmaris Müze Müdürlüğünün 2000 yılında alanda yaptığı çalışmalar ile saptanmıştır.Bu alanda meydana çıkarılan konut duvarları,ölü
gömüleri ile mekana ait diğer buluntular Marmaris Müze Müdürlüğü ve Marmaris Belediye Başkanlığının ortak çalışması ile Arkeoloji Parkı olarak düzenlenerek 2005 yılında ziyarete açılmıştır.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 14.10.1983/11 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen Marmaris Kalesi, 1979 yılına kadar içinde 18 konut, bir çeşme ve bir sarnıcın bulunduğu bir iskan yeri iken,1979 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılarak,1980 yılında kalenin onarımına başlanmış ve onarım 1990 yılında tamamlanarak Marmaris Kalesi 18 Mayıs 1991 tarihinde ziyarete açılmıştır.


man
Yorum Ekle