Marmaris İlçe merkezinin 3 km. kuzeyindeBeldibi Beldesi, Ergöz mevkiinde Asartepe üzerinde yer almaktadır. Amasyalı Coğrafyacı Strabon (MÖ.64-MS.21) Physkos’unMylasa (Milas) kentinin limanı olduğundan ve burada Artemis ve Apollon’un anneleri Leto’nun kutsal alanından bahseder. Kentin izlenilebilen sur duvarları arazinin eğimi esas alınarak inşa edilmiştir. 


man
Yorum Ekle