Syrna, Marmaris-Datça arası Bozburun yarımadasındaki Bayır Köyü’nün 2 km. kuzey-doğusunda ,Yoncaağız tepesi üzerindedir. Syrna, Luwi veya Karia dilinden gelen bir sözcük olup anlamı anlaşılamamıştır.  Hellen çağında çoğu kez kentlere bazı isimler yakıştırılmıştı. Bu geleneğe göre Syrna içinde bir mythos söylenmiştir. Karia kralının kızı Syrna, Asklepios’un oğlu, Troia’yı kuşatan Akhaias ordularının hekimi Podaleirio ile evlenmiştir. Kral da onlara Bozburun yarımadasını armağan etmiştir. Podaleirios da burada iki kent kurarak birisine eşi Syrna’nın ismini vermiştir. Syrna’nın ne zaman kurulduğu ve tarihi konusunda yeterli bir bilgi yoktur. Ayrıca yörede yeterli bir araştırma yapılmadığından bu konudaki bilgilerimiz çok yetersizdir.

Nail Çakırhan

Syrna, Hellenistik çağda Asklepios Mabedi ile ünlenmişti. Bugün Yoncaağız tepesi üzerinde kente ait surlardan bazı kalıntılar ile yapı temelleri görülmektedir. Tepenin altında ise içerisi oyulmuş, 2 m. uzunluğunda sandık tipi bir mezar dikkate çekmektedir. Prof. Bilge Umar, Bayır köyü içerisinde bir sunak, sütun parçaları ve üzerinde bir yılan kabartması olan bir sütun parçası görmüşse de ertesi yıl aynı yere gittiğinde yok olduklarını fark etmiştir. Ayrıca George E.Bean de köy camisi önündeki döşeme taşları arasında dikkatini çeken kabartma da ne yazık ki yok olmuştur. Syrna’dakiAsklepios mabedinin de yeri kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber yeni yapılan camiin temel kazısında çok sayıda mimari kalıntı ile küçük buluntular çıktığını köylüler söylemektedir. Ancak onların da ne oldukları bilinmiyor.

Nail Çakırhan
Nail Çakırhan
Nail Çakırhan
man
Yorum Ekle