Bahçeli Mahallesinden yaklaşık 45 dakikalık bir yürüyüş yolu sonunda ulaşılan kale doğal korunaklıdır. Kuzeyde yamaç yerleşimlerini ve civar tepeleri ve güney, güney doğu cephede deniz ticaretini ( Olasılıkla Rodos Adaları ile ) kontrol altında tutuyor olmalıydı. Kalenin Güney doğusunda iki lentosu ile giriş kapısına oldukça iyi korunmuştur.  Kapıya ulaşan merdivenler yıkıntı taşlarla örtülmüştür. Kale iç avlusu içinde içi taş dolguyla kaplı, yaklaşık 6 m çapında yuvarlak planlı bir sarnıç bulunmaktadır. Sarnıcı oluşturan duvarın üzeri sıvanmıştır.  yerleşimi (garnizon) çevreleyen sur duvarları harçlı yığma taşlarla örülmüştür. Duvarlar ortalama 2,5-3 m. yükseklikte korunmuştur.  Kaleyi çevreleyen tahkimat kuzey, güney ve doğuda taş duvar olgusuyla kendini gösterirken batıda doğal ana kaya ile kuşatılmıştır.

 

Kalenin güney sur duvarını dıştan destekler nitelikte 7X7 m. likte üç kule, bölgenin deniz trafiğini kontrol altında tutuyor olmalıydı. Aynı doğrultudaki sur duvarları iç kısmında, içleri taş dolgu ile dolu , beden duvarları kısmen ayakta 3 adet dikdörtgen planlı yapı kalıntısı yer almaktadır. Yerleşimin, Geç Roma veya Bizans dönemlerinde uç kale olarak kullanıldığı düşünülmektedir.


man
Yorum Ekle