Muğla merkeze ziyarete gelindiğinde mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisi olan bir camidir burası. Osmanlı'nın hüküm sürdüğü dönemlerde yapılan en seçkin eserlerinden birisidir. Kurşunlu Camisi'nin gerek binasının yapımında, gerek bahçesinde, gerekse şadırvanında Osmanlı döneminin mimarisine ait motifler görülebilmektedir. Cami olarak kullanılmadan önce ise Kurşunlu Camisi 30 odalı medrese olarak hizmet verirmiş. Ayrıca Kurşunlu Camisi'ni diğer camilerden farklı kılan özelliğinden bahsetmek gerekirse, caminin kubbesinin büyük bir kurşunla kaplı olması bu camiye Kurşunlu Cami denmesinin en büyük nedenidir. Kurşunlu camisi 510 yıllık zaman dilimi içerisinde birçok bakım ve onarımdan geçmiştir. Bu bakım ve onarım sırasında kendi dokusu korunmuş ve hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Osmanlı dönemin en büyük sanat eserlerinden olan Kurşunlu Camisi ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde yer aldığı söylenilmektedir.

Kurşunlu Camisi'nin yaklaşık olarak 510 yıllık bir tarihi olduğu sanılmaktadır. Kurşunlu Camisi 1493 tarihinde Menteşebeylerinden olan Şücattin Bey'in talimat vermesi ile inşa edildiği bilinmektedir. Yapım aşaması 2 yıl kadar süren cami, 1945 senesinde ibadete açılmıştır.
 


man
Yorum Ekle