Yağcılar Han Osmanlı döneminde ticaret merkezi amacıyla hizmet vermiş Muğla'nın geri kalan 3 hanından biridir. Yarım Han'da olduğu gibi Yağcılar Han'ın inşasında da kesme taşlar ve hatılı tuğlalardan yararlanılmıştır. Yağcılar Han'ın avlusunun etrafında yerleşmiş olan dükkânlar bulunur. Çeşitli dönemlerde yapılan bakım, onarım ve ilavelerle ile maalesef, Yağcılar Han eski mimari özelliğini artık pek taşımamaktadır.
 
1493 yılında Osmanlılar zamanında ortaya konulmuş bir handır Yağcılar Han. Yağcılar Han'ın kitabesi tıpkı Yarım Han'ın kitabesi gibi bulunamamıştır. Yağcılar Han 1990 senesinde ise mülk sahipleri aracılığı ile onarılmıştır. Bir zamanların yolcularını ağırlayan Yağcılar han bu gün ise iş merkezi olarak hizmet vermektedir.
man
Yorum Ekle