Adını kilit taşı üzerindeki antik çağlarda “Labrys” olarak adlandırılan çift yüzlü balta kabartmasından alır. M.S. 2.yüzyıla tarihlenmektedir. Antik dönemde Zeus Labrandos Festivali’nin geçtiği güzergah üzerinde yapılan Baltalı Kapı, kentin kuzey kapısıdır. Kemerli bir geçiş sağlayan kapının kilit taşı üzerinde yer alan çift ağızlı balta “Labrys” kapıya ismini vermektedir.
Hayıtlı Mahallesi’nde bulunan kapının üzerinde yer alan palmet motifleri ve mimari bezemeleri, kapının MS 2. yüzyıla ait olduğunu göstermektedir. Baltalı Kapı, düzgün kesilmiş Sodra dağının beyaz mermerlerinden inşa edilmiştir. Batıdaki destek duvarının üst tarafında akanthus yaprak süslemeleri Gümüşkesen Mezar Anıtı ile büyük benzerlik gösterir. Milas’a su taşımak amacıyla yapılmış su kemerleriyle iç içe olan Baltalı Kapı, antik dönemden günümüze ulaşabilmiş en önemli kalıntılardan birisidir.

man
Yorum Ekle