Zeus Labraundos Kutsal Alanının bulunduğu yer olan Labraunda, Türkiye'nin günetbatısında, Milas’a 14 km uzaklıkta yer alır. Antik çağda bu bölge Karya olarak biliniyordu ve  sembolü çift ağızlı bir balta olan Zeus Labraundos’un kutsal alanı, antik Karyalıların milli kutsal alanıydı. Çift ağızlı baltayla ilişkili tanrı kültü çok daha eskiye, Hitit Gök  Tanrısı Tarhunt’a dayanır.

Araştırmalar sonucunda Zeus Labraundos kültüne ait ilk bulgular M.Ö. 7 yüzyılın ortasına tarihlendirilmiştir. Diğer yandan, anıtsal mermer yapıların pek çoğu Karya satraplarından  Hekatomnid ailesi tarafından M.Ö. 4. yüzyılda yaptırılmıştır. Ünlü Moussollos da bu ailedendir. Erken Hıristiyan dönem  ise alanda bir vaftizhane ve iki kilise ile temsil edilmektedir.

Kutsal alan oldukça dik bir yamaçta kurulmuştur, dolayısıyla binaların inşa edilebilmesi için önce bir dizi teras inşa edilmesi gerekmiştir. Bugün beş teras vardır ama Arkaik ile Erken Klasik çağlara (MÖ 6.-5. yy) tarihlenen ilk kutsal alan (no. 15’in olduğu yerde), güneyden alçak, poligonal örgülü bir istinat duvarıyla sınırlanan, tapınağın doğusundaki tek bir üst terastan ibaretti. Bu ilk tapınak terasının batı kısmında MÖ 500 civarında (no. 16’nın olduğu yerde), anta duvarları arasında iki sütun bulunan küçük bir tapınak inşa edilmişti. Tarihçi Herodotos’a göre Labraunda kutsal alanı MÖ 5. yüzyılın başlarında “büyük ve ulu çınar ağacı korusuna” sahipti. Bugün bile kutsal alanın çevresinde çınar ağaçları vardır. Tapınak terasının doğusuna doğru 100 metre kadar köy patikasını takip ederseniz çok büyük çınar ağaçları görebilirsiniz.

 

M.Ö. 4. yüzyıl tapınağı (no. 16) inşa edildiği zaman, Tapınak Terası 10 metre kadar güneye doğru genişletilmiş ve no. 15’in olduğu yerdeki daha önceki istinat duvarı toprak doldurularak örtülmüştür. M.Ö. 4. yüzyılın ortasında kutsal alan bugünkü boyutlarına genişletilmiş ve üstteki tek Tapınak Terasının aşağısına dört teras daha inşa edilmiştir. Karya yöneticisi Hekatomnos’un oğulları, özellikle de Maussollos (372–352) ve kardeşi İdrieus (351–344), bir dizi istinat duvarı ve bugün görülen yapıların çoğunu inşa ettirdi. Yapıların çoğu iki kardeşin girişlerin üzerine koydurduğu ve tanrı Zeus’a ithaf edildiğini yazan büyük yazıtların sayesinde güvenilir bir şekilde tarihlendirilebilmektedir.


man
Yorum Ekle