Tarih


Ortaca ile ilgili bilinen en eski yerleşim, M.Ö. 540'lı yıllarda Perslerin bölgeye hakim olduğu bilgisine dayanır. Bu güzel bölge, Pers-Lidya ve Pers- Helen savaşlarıyla bir çok kez el değiştirmiştir. Bu durum M.Ö. 334 yılında tarihin en büyük komutanı olan Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından Ortaca'nın ele geçirilmesine kadar;  yani yaklaşık 200 yıl kadar sürmüştür. Daha sonrasında Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın sahibi olduğu Akdeniz ve Ege sahilleri içerisinde bulunan Ortaca Mısır egemenliğine girmiştir.

M.Ö. 192 yılında Roma egemenliği altına giren Ortaca, 26 Ağustos 1071 yılında meydana gelen Malazgirt Meydan Savaşında Selçuklu Hükümdarı Alpaslan Bey komutasındaki Türk ordularının, Bizans imparatoru Romanos Diogenus komutasındaki 200 bin kişilik orduyu yenmesi ile Türk topraklarına katılmıştır. 

Anadolu beylikleri döneminde Menteşeoğulları hakimiyeti altında olan Ortaca, 1452 yılında Padişah Fatih Sultan Mehmet döneminde Menteşeoğulları Beyliğiyle Osmanlı topraklarına katılır. Kurtuluş Savaşında Ortaca işgalden etkilenmezken, Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra 1923 Türkiye Cumhuriyeti kurulur. 1943 yılında Bucak olan Ortaca, 1987 yılında İlçe statüsüne ulaşmıştır.


Köyceğiz Kral (Kaya) Mezarları

Eski inanışa göre insanın mezarı ne kadar yüksekte olursa o kadar tanrıya yakın olurmuş. İşte bu yüzdendir Dalyan Nehri’nin kenarında yer alan Köyceğiz Kral Mezarları’nın kayalara kazınma sırrı…

Köyceğiz Kral (Kaya) Mezarları

Kaunos Antik Kenti

Köyceğiz Gölü'nü Akdeniz'e bağlayan Dalyan kanalı kıyısındaki Kaunos antik kenti limanın kuzeyinden başlar ve Dalyan köyünün üst kısmındaki kayalıklarda son bulur.

Kaunos Antik Kenti

Kaunos'ta nereleri ziyaret edebilirsiniz?

Engebeli bir araziye kurulu antik kentte, görülebilecek başlıca yapılar şunlardır: Akropol (kale ve surlar), şehir surları, tiyatro, kilise, hamam, depo, çeşme, agora, stoa ve kent içi yolları, tapınaklar ve kutsal alan, liman ve mezarlık.

Kaunos'ta nereleri ziyaret edebilirsiniz?

Akropolis

Akropolis, Kaunos Antik Kenti üzerinde, 152 metre yükseklikteki tepeye kurulmuştur. Surların kuzey yönünde olanı orta çağdan kalmadır.

Akropolis

Amfi Tiyatro

Kaunos Antik Kenti'nde bulunan Akropolis'in batı yamacına oturtulmuş ve en az 5000 oturma kapasiteli olan Tiyatro, Anadolu geleneğine uygun olarak güneybatıya dönüktür.

Amfi Tiyatro