Adından da anlaşılacağı gibi Apollon ve Artemis’in annesi, Likyanın ulusal ana tanrıçası Leto adına kurulmuş bir kenttir. Fethiye’ye 60 km uzaklıkta bulunan Kumluova Köyündeki Letoon’da antik çağda Likya birliğinin ulusal dini festivalleri düzenlenirdi.

Antik kentin en önemli buluntularından biri olan Hadrian dönemine ait çeşme ve havuz kalıntıları bugün sular altındadır. Geniş bir alana yayılmış olan diğer kalıntıların merkezinde, yanyana yapılmış üç tapınaktan, avlusunu 11 sütunun çevrelediği, MÖ 2.YY’ın son yarısından kalma Dor tarzlı tapınağın, çevresinde yapılan kazılardan elde edilen Likçe bir kitabeden Tanrıça Artemis’e ait olduğu anlaşılmaktadır. En batıdaki Tanrıça Leto’ya ait İon tarzı tapınakla Tanrıça Artemis’ tapınağının arasında Tanrı Apollon’a ait olduğu sanılan üçüncü tapınak yer almaktadır. Yörenin kuzeyinde, tapınakların karşısında yer alan Hellenistik devir tiyatrosu, dağı oymak suretiyle tepeye doğru, düzgün satıhlı dört köşe taşlardan yapılmıştır. Oturma yerlerinin iki tarafına üstü kapalı bir geçitle çıkılan tiyatro, bugün çok iyi durumdadır. Güneybatıdaki geçidin iç duvarında Dionysus, Silenis ve bir Satir’e ait olduğu sanılan 16 mask vardır. Kuzeybatı girişine yakın bir mezarla, tiyatro girişi arasında 9 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde poligon bir duvar yer almaktadır.

Letoon kazılarında ortaya çıkarılan üç yanında Aramice, Grekçe ve Likçe yazılar bulunan bir kitabe Likya dilinin çözümlenmesi bakımından oldukça önemli bir belgedir. Kitabede Likya ve Karya satrabı Pixodares’in bir kararnamesi yazılıdır. Buluntuları MÖ 8.YY a kadar uzanan Letoon kenti MS 3. YY a kadar varlığını sürdürmüştür.


man
Yorum Ekle