Karia’daki ilkçağ kentlerinden biri olan Kyllandos’un kalıntıları Okkataş denilen tepe üzerinde yer almaktadır. Ula ilçe merkezinin batısında yer alan Okkataş’a Muğla – Marmaris karayolu üzerinden Ula Kavşağına 300 m. Kala ulaşılabilir.
Okkataş’a, kuzeydoğudan yaklaşırken, yamaçta Karia tipi kaya mezarları görülür. Bunların sağından tepeye çıkılabilir. Akropol olarak nitelenen tepenin üzerinde, bir tapınağın temel kalıntıları, birkaç sarnıç, özellikle tepenin dik yamaçlı olmayan yanlarında güçlü tutulmuş surların kalıntıları vardır (6). Kentin bulunduğu yerde herhangi bir araştırma yapılmamıştır bu yüzden kentin tarihi ve kuruluşu ile ilgili hemen hemen hiçbir bilgi bulunmamaktadır.
man
Yorum Ekle