Sedir Adası Gökova Körfezi’nde yer alan üçlü bir ada grubunun en büyüğüdür. Antik çağdaki ismi Kedrae veya Cedrae olan adada görülmeye değer güzellikte tarihi kalıntılar bulunmaktadır.
Düzgün kesme taştan çok sayıda kule ile sur duvarları, Apollon tapınağı ve onun yerine sonradan yapılan kilise, hâlâ ayakta duran iyi korunmuş tiyatro, agora ve Sedir Adası’nın antik liman kalıntıları görülmeye değer yerlerdir.
M.Ö. 6. Yüzyıldan itibaren tarihsel gelişimi takip edilebilen Kedrae, Karia’nın önemli kentleri arasında yer almaktaydı. Bazı kaynaklarda Karia’nın kral ailelerinin yazlarını bu adada geçirdikleri kaydedilmektedir. Daha sonraki yüzyıllarda ise adanın Rodos yakasının önemli kasabalarından biri haline geldiği bilinmektedir (7).
Sedir Adası’na ulaşım, Ula’nın Akyaka beldesinden veya Marmaris’e bağlı Gelibolu köyünden (Çamlı) kalkan teknelerle sağlanmaktadır.

man
Yorum Ekle