Tarih


Anadolu’nun güneybatısında yer alan Yatağan, Antik Çağda önce Karya ve sonrasında da Menteşe Devleti olarak anılan medeniyetlerin sınırların içinde yer aldı. O nedenle ilçenin hem tarihçesi hem de sahip olduğu kültür mirası; oldukça eskilere dayanıyor.
Karyalılardan sonra bir süre sonra Pers egemenliği altına giren bölgeyi, M.Ö. 334 yılında Büyük İskender Perslerden geri alır. Bölgede 200 yıl kadar Karyalılar yaşar. Büyük İskender bölgeden çekildikten sonra Roma İmparataorluğunun egemenliği altına giren Yatağan, imparatorluğun 395 yılında ikiye ayrılması ile Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde kalır. 800 yılında Abbasîlerin egemenliği altına girmesiyle de İslamiyet yayılmaya başlar.
1071 yılında Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Kuri Bey denizden gelecek saldırılara karşı bu yörede görevlendirilir. Devletin yıkılma süreci içine girdiği dönemde 1243 Kösedağ savaşından sonra ise Kuri Bey’in torunu Menteşe Bey bağımsızlığını ilan ederek Menteşe Beyliği’ni kurar. Menteşe Beyliği 1389 yılında Osmanlı Devleti’ne bağlanır. 1402 yılındaki Ankara Savaşından sonra Moğol baskısından kurtulmak isteyen Ahiler’in bir kısmı Menteşe yöresine yerleşir ve burada Ahiköy’ü kurarlar. Ahiköy 1848 yılına kadar Bozüyük Bucağı’na bağlı köy olarak kalır. 1848-1864 arasında Bozüyük İlçesi’ne bağlı bir belde olur. 1944 yılında ise Yatağan ismini alarak Muğla il sınırları içine girer.

Lagina Hekate Kutsal Alanı

Antik Dönemde Karia Bölgesi sınırları içinde kalan Lagina Hekate Temenosu, Muğla İli, Yatağan İlçesi, Turgut Kasabası sınırlarında bulunan Kapıtaş Mevkiinde yer alır. Yatağan'ın 10 km. kuzeybatısında bulunan yerleşim, Turgut Kasaba merkezine yaklaşık 1 km uzaklıktadır.

Lagina Hekate Kutsal Alanı

Stratonikeia Antik Kenti

Karia Bölgesi’nin iç kesimindeki kentlerinden birisi olan Stratonikeia, Muğla İli, Yatağan ilçesi, Eskihisar Köyü’nde yer alır.

Stratonikeia Antik Kenti

Panamara Kalıntıları

Yatağan’a 8 km mesafede, Yatağan-Muğla yolunun 5. km’sinden sağa ayrılan yol ile ulaşılan Bağyaka Köyü’nün 3 km ilerisinde yer alır Panamara kalıntıları...

Panamara Kalıntıları

Gerga

Çine-Muğla yolunun 6. kilometresinden doğuya, Madran dağlarına ayrılan yol, 15 km sonra Kırsakallar köyüne ulaşır. Buradan sağlanacak rehberle ulaşılabilen Gerga öreni, Türkiye’de bilinen en garip yerleşimlerinden birisidir. Örenin girişindeki tüm kayalarda yön bildiren yazıtlar bulunur.

Gerga